ระบบ E-Poc
3 พฤศจิกายน 2559 สนง.จัดหางานจังหวัด
สอบราคาซื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...
ล็อกอินหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน :
 รหัสผ่าน :
 
6 พฤศจิกายน 2557 สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน...
21 มกราคม 2557 สนง.เกษตรจังหวัด
ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ จำนวน 9 รายการ...
26 ธันวาคม 2556 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกำแพงเพชร
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน(สนง.แรงงานจังหวัด)...
11 สิงหาคม 2552 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์...
18 พฤษภาคม 2552 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง...
Home | Contacts | Site map
E-POC V1.2 Copyright? 2006, CHANVITTAYAPARN OA CENTER. All right reserved. Tel.0896335504, 0816711850